Delivery

Доставка:

 

Получаването на поръчка от физическия ни магазин с адрес гр. София, ул. Алабин 54 е БЕЗПЛАТНО!

 

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат предвид следното:

 1. Доставят се единствено стоките по поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.
 2. Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка, при наличие на непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на „Драго енд Ко“ ООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
 3. Поръчаната стока се доставя чрез куриер – „СПИДИ“ АД, с електронен адрес: http://www.speedy.bg.
 4. Цената се определя от приложението на Speedy в страницата на нашия онлайн магазин, като тя се определя в зависимост от начина на плащане и дали доставката е до адрес на клиента или до офис на куриерската фирма.
 5. Доставка се извършва в рамките на 2 работни дни.
 6. „Драго енд Ко“ ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриерската фирма.
 7. В случай, че Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график, на посочения адрес за доставка, се оставя известие с телефон на куриера, с когото Потребителят следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма. (За повече информация, моля посетете сайта на „СПИДИ“ АД: http://www.speedy.bg).
 8. Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. В този случай стойността на доставката (дължимата такса за експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД) обратно до Дружеството, е дължима от Потребителя и се заплаща в срок и по сметка, посочена от Дружеството.
 9. В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД.
 10. Пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен в потвърдената от Дружеството поръчка, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката, следва да заплати стойността на доставката съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД
 11. В случаите по точки 7.) и 8.) по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.
 12. Куриерска фирма Speedy не се ангажира с услугата отваряне на пратката преди плащане.
 13. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването й.
 14. Поръчки направени до 15:30ч се обработват и изпращат в същия ден. Всички поръчки направени след 15:30ч се обработват и изпращат на следващия работен ден.
 15. Всички цени, посочени в сайта са с включен ДДС.

 

Връщане и замяна на стоки:

 

 1. Закупената стока винаги може да бъде върната, което означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения с Дружеството договор за онлайн продажба.
 2. Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:
 • Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.
 • Потребителят е длъжен да уведоми Дружеството  в писмен вид за своето решение да се откаже от договора, връщайки закупената стока – това става на следния email: office@dragoco.bg ;
 • В мейла за връщане на стока задължително се посочва банковата сметка на Потребителя (в съобщение), по която Дружеството ще възстанови платената сума.
 • Потребителят е отговорен за връщането на Стоката  на Дружеството в  същото състояние, в което е била доставена.
 • Адрес за връщане на стоката: град София , ул. Алабин 54.
 1. Върната в горепосочения срок стока ще бъде приета от Дружеството при следните условия:
 • стоката е в оригиналната си опаковка.
 • стоката не е употребявана, зацапана или с повреден/липсващ етикет.
 • приложена е стоковата разписка и касов бон, с която стоката е получена.
 • Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.
 • Възстановяване на сумата се извършва в 14 (четиринадесет) работни дни срок от датата на приемане на Стоката на посочения за връщане адрес. Сумите се възстановяват по банковата сметка, посочена във формуляра за връщане или по кредитната карта на Потребителя.
 • До момента на получаване на връщаната стока  на посочения от Дружеството адрес, рискът от повреждането на стоката се носи от Потребителя.

Плащане:

 1. Плащане чрез наложен платеж
 • Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.
 1. Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта):
 • За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:
 • банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, Visa, Maestro, Diners Club.
 • банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет;

Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) Потребителят трябва да има предвид следното:

 •  Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайн-магазина Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.
 •  Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта;
 •  Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв). Евентуалното наличие в онлайн магазина на посочени цени на определени стоки в друга валута, освен български лев, служат единствено за информативни цели и могат да се различават от начислената по картата на Потребителя сума в същата валута.